Publikacje

Czy otępienie to zawsze choroba Alzheimera?
15.02.2023
Dysponujemy metodami rozpoznania choroby w okresie niemym klinicznie. Jest to bardzo ważne, ponieważ leczenie przyczynowe, może być skuteczne tylko zanim zanik neuronów nie będzie znaczny.
Leczenie nadciśnienia tętniczego a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych
15.01.2021
Nadciśnienie tętnicze należy do głównych modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju otępienia.
Farmakoterapia obwodowych zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
07.01.2021
Wśród przyczyn zawrotów głowy za związane z obwodowym narządem równowagi uważa się ok. 45%.
Neurologiczne aspekty pandemii COVID-19
19.11.2020
Hipotezy dotyczące neurotropowego charakteru SARS-CoV-2 wydają potwierdzać przede wszystkim obserwacje kliniczne.
Fibromialgia – od bezradności do skuteczności
24.08.2020
Współczesne podejście do terapii fibromialgii powinno uwzględniać wiele czynników
Pobudzony pacjent z demencją – farmakoterapia i strategia zmiany leków
19.08.2020
Jednym z podstawowych błędów jest zbyt częste, nieadekwatne do wskazań i zbyt długotrwałe stosowanie LPP.
Rola witamin z grupy B w leczeniu schorzeń neurologicznych. Synergistyczne oddziaływanie witamin B1, B6 i B12 na układ nerwowy
09.07.2020
Niedobory witamin z grupy B występują coraz częściej w różnych grupach społeczeństwa i są zdecydowanie niedoszacowane.
Ból neuropatyczny – nowe możliwości terapeutyczne. Rola koanalgetyków w leczeniu bólu neuropatycznego
16.01.2020
Częstotliwość występowania bólu neuropatycznego ocenia się na 6,9–8,2% w populacji dorosłej.
Przeciwciała monoklonalne – nowa grupa leków w terapii migreny
26.11.2019
Peptyd CGRP zbudowany jest z 37 aminokwasów.
26.11.2019
Ocena bólu u pacjentów z zaburzeniami poznawczymi
25.11.2019
Chorzy z zaburzeniami poznawczymi rzadziej otrzymują leczenie przeciwbólowe.