Standardy i wytyczne

Tężyczka – podstawy fizjologiczne, objawy, diagnostyka i leczenie
07.06.2013
Tężyczka to stan chorobowy manifestujący się nadmierną pobudliwością nerwowo-mięśniową. Objawy tężyczkowe są najczęściej spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi, w szczególności dotyczącymi poziomu wapnia i magnezu...
07.06.2013
Urazy głowy – postępowanie w praktyce neurologicznej
05.06.2013
Następstwa urazów głowy stanowią poważny problem dla pacjentów, ich bliskich oraz lekarzy różnych specjalności. Liczne dolegliwości, będące bezpośrednimi lub pośrednimi następstwami urazu, skłaniają do częstego poszukiwania porady medycznej i są istotnym czynnikiem sprzyjającym niepełnosprawności lub obniżeniu jakości życia...
05.06.2013
Postępowanie z niepękniętymi tętniakami mózgu
05.06.2013
Krwawienie podpajęczynówkowe (subarachnoid hemorrhage, SAH) jest groźnym zespołem chorobowym, który u około połowy pacjentów prowadzi do śmierci, zaś wśród tych, którzy przeżyją około połowa pozostaje niepełnosprawna. W ok. 85% przypadków krwawienie podpajęczynówkowe jest spowodowane pęknięciem tętniaka naczyń mózgowych...
05.06.2013
Leczenie stwardnienia rozsianego o szybko postępującym przebiegu
22.03.2012
Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN), prawdopodobnie o etiologii autoimmunologicznej, wtórnie neurodegeneracyjnej. Choroba zwykle rozpoczyna się u młodych dorosłych, w wieku ok. 20–40 lat, chociaż może występować zarówno u dzieci (dziecięca postać SM), jak i w podeszłym wieku (także powyżej 60. r.ż.)...
22.03.2012
Zawroty głowy w praktyce neurologicznej
29.06.2010
Pozabłędnikowe zawroty głowy mogą być spowodowane różnorakimi patologiami ośrodkowego układu nerwowego (OUN), do których należą choroby naczyniowe, guzy, padaczka, stwardnienie rozsiane oraz choroby pierwotnie neurozwyrodnieniowe, a także chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak - między innymi - schorzenia układu krążenia, zaburzenia metaboliczne i hormonalne...
Kontrola ciśnienia tętniczego w ostrej fazie udaru mózgu
23.04.2007
Udar mózgu stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zgonu i najczęstszą przyczynę niesprawności u dorosłych. Możliwości leczenia tej choroby są ograniczone i stanowią wyzwanie dla neurologów. Badania kliniczne dotyczące ostrej fazy udaru mają na celu wdrożenie metod poprawiających rokowanie, głównie przez ograniczenie obszaru uszkodzenia mózgu.
23.04.2007
Rozpoznawanie i różnicowanie zespołów otępiennych
02.02.2006
Otępienie jest zespołem objawów spowodowanych chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym i postępującym, w którym zaburzone są wyższe funkcje korowe: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, język, ocena i zdolność uczenia się.