Standardy i wytyczne

Urazy głowy – postępowanie w praktyce neurologicznej

Urazy głowy – postępowanie w praktyce neurologicznej

Następstwa urazów głowy stanowią poważny problem dla pacjentów, ich bliskich oraz lekarzy różnych specjalności. Liczne dolegliwości, będące bezpośrednimi lub pośrednimi następstwami urazu, skłaniają do częstego poszukiwania porady medycznej i są istotnym czynnikiem sprzyjającym niepełnosprawności lub obniżeniu jakości życia...

Postępowanie z niepękniętymi tętniakami mózgu

Postępowanie z niepękniętymi tętniakami mózgu

Krwawienie podpajęczynówkowe (subarachnoid hemorrhage, SAH) jest groźnym zespołem chorobowym, który u około połowy pacjentów prowadzi do śmierci, zaś wśród tych, którzy przeżyją około połowa pozostaje niepełnosprawna. W ok. 85% przypadków krwawienie podpajęczynówkowe jest spowodowane pęknięciem tętniaka naczyń mózgowych...

Leczenie stwardnienia rozsianego o szybko postępującym przebiegu

Leczenie stwardnienia rozsianego o szybko postępującym przebiegu

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN), prawdopodobnie o etiologii autoimmunologicznej, wtórnie neurodegeneracyjnej. Choroba zwykle rozpoczyna się u młodych dorosłych, w wieku ok. 20–40 lat, chociaż może występować zarówno u dzieci (dziecięca postać SM), jak i w podeszłym wieku (także powyżej 60. r.ż.)...

Zawroty głowy w praktyce neurologicznej

Zawroty głowy w praktyce neurologicznej

Pozabłędnikowe zawroty głowy mogą być spowodowane różnorakimi patologiami ośrodkowego układu nerwowego (OUN), do których należą choroby naczyniowe, guzy, padaczka, stwardnienie rozsiane oraz choroby pierwotnie neurozwyrodnieniowe, a także chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak - między innymi - schorzenia układu krążenia, zaburzenia metaboliczne i hormonalne...

Kontrola ciśnienia tętniczego w ostrej fazie udaru mózgu

Kontrola ciśnienia tętniczego w ostrej fazie udaru mózgu

Udar mózgu stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zgonu i najczęstszą przyczynę niesprawności u dorosłych. Możliwości leczenia tej choroby są ograniczone i stanowią wyzwanie dla neurologów. Badania kliniczne dotyczące ostrej fazy udaru mają na celu wdrożenie metod poprawiających rokowanie, głównie przez ograniczenie obszaru uszkodzenia mózgu.

Rozpoznawanie i różnicowanie zespołów otępiennych

Rozpoznawanie i różnicowanie zespołów otępiennych

Otępienie jest zespołem objawów spowodowanych chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym i postępującym, w którym zaburzone są wyższe funkcje korowe: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, język, ocena i zdolność uczenia się.

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi – na co zwracać uwagę na dyżurze?

Zawroty głowy są trzecią, po bólach głowy i bólach krzyża, najczęściej zgłaszaną przez pacjentów dolegliwością. Szacuje się, że rozpowszechnienie zawrotów głowy w populacji ogólnej wynosi 5–10%, a ich częstość rośnie z wiekiem, przez co po 65. roku życia dolegliwość ta dotyczy aż 30% populacji...

Konsekwencje poznawczo-behawioralne nagłego zatrzymania krążenia. Studium przypadku

Szacuje się, że w populacji europejskiej w czasie roku nagłe zatrzymanie krążenia (cardiac arrest, NZK) dotyka 38 osób na 100 tys. mieszkańców, co odpowiada ok. 700 tys. nowych zachorowań rocznie. NZK to stan, w którym wskutek ustania akcji skurczowej serca dochodzi do zatrzymania krążenia krwi i wtórnego zatrzymania czynności oddechowej. Wiąże się to z wysoką, tj. 60–70% bezpośrednią śmiertelnością w efekcie nagłego zgonu sercowego...

Odwracalny kurcz naczyń mózgowych przyczyną udaru mózgu – fakt czy fikcja?

Kurcz naczyń mózgowych może być przyczyną udaru mózgu u młodszych pacjentów poniżej 60 lat. W przeciwieństwie do takich przyczyn udaru w młodszym wieku jak rozwarstwienie tętnicy/tętnic, trombofilie, zakrzepica żylna, które są dosyć dobrze scharakteryzowane, kurcz naczyniowy nadal pozostaje niedostatecznie opracowany i często nie jest rozpoznawany. Brak jest specyficznych testów i diagnostycznych kryteriów jednoznacznie definiujących ten stan...