Aktualności

Odmiany choroby Alzheimera
10.01.2024
Odkryto pięć biologicznych wariantów choroby Alzheimera, które mogą wymagać różnych metod leczenia. Warianty różnią się stopniem syntezy białek, funkcjonowaniem układu odpornościowego i funkcjonowaniem narządu wytwarzającego płyn mózgowo-rdzeniowy.
Dostępność do terapii dla pacjentów ze spektrum autyzmu
05.01.2024
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował, że dostępność do terapii dla pacjentów ze spektrum autyzmu zostanie zachowana na poziomie z 2023 roku. Cena tych terapii ma zostać ponownie ustalona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Podczas Covid-19 postarzały się mózgi dziewcząt
27.12.2023
Podczas okresu pandemii Covid-19 zaobserwowano przyspieszone procesy starzenia się mózgów młodzieży. Efekt ten był bardziej wyraźny u dorastających dziewcząt niż u chłopców.

Publikacje

Czy otępienie to zawsze choroba Alzheimera?
15.02.2023
Dysponujemy metodami rozpoznania choroby w okresie niemym klinicznie. Jest to bardzo ważne, ponieważ leczenie przyczynowe, może być skuteczne tylko zanim zanik neuronów nie będzie znaczny.
Leczenie nadciśnienia tętniczego a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych
15.01.2021
Nadciśnienie tętnicze należy do głównych modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju otępienia.
Farmakoterapia obwodowych zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
07.01.2021
Wśród przyczyn zawrotów głowy za związane z obwodowym narządem równowagi uważa się ok. 45%.
Neurologiczne aspekty pandemii COVID-19
19.11.2020
Hipotezy dotyczące neurotropowego charakteru SARS-CoV-2 wydają potwierdzać przede wszystkim obserwacje kliniczne.
Fibromialgia – od bezradności do skuteczności
24.08.2020
Współczesne podejście do terapii fibromialgii powinno uwzględniać wiele czynników

Standardy i wytyczne

Tężyczka – podstawy fizjologiczne, objawy, diagnostyka i leczenie
07.06.2013
Tężyczka to stan chorobowy manifestujący się nadmierną pobudliwością nerwowo-mięśniową. Objawy tężyczkowe są najczęściej spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi, w szczególności dotyczącymi poziomu wapnia i magnezu...
07.06.2013
Postępowanie z niepękniętymi tętniakami mózgu
05.06.2013
Krwawienie podpajęczynówkowe (subarachnoid hemorrhage, SAH) jest groźnym zespołem chorobowym, który u około połowy pacjentów prowadzi do śmierci, zaś wśród tych, którzy przeżyją około połowa pozostaje niepełnosprawna. W ok. 85% przypadków krwawienie podpajęczynówkowe jest spowodowane pęknięciem tętniaka naczyń mózgowych...
05.06.2013
Urazy głowy – postępowanie w praktyce neurologicznej
05.06.2013
Następstwa urazów głowy stanowią poważny problem dla pacjentów, ich bliskich oraz lekarzy różnych specjalności. Liczne dolegliwości, będące bezpośrednimi lub pośrednimi następstwami urazu, skłaniają do częstego poszukiwania porady medycznej i są istotnym czynnikiem sprzyjającym niepełnosprawności lub obniżeniu jakości życia...
05.06.2013